Kurs spółki 8.68 (1.4%)

Bieżące 2018

2018-11-19 Raport bieżący nr 26/2018/KKorekta raportu bieżącego nr 26/2018.

2018-11-07 Raport bieżący nr 27/2018Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ.

2018-10-23 Raport bieżący nr 25/2018Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2018-10-09 Raport bieżący nr 22/2018Powołanie Członka Zarządu.

2018-09-27 Raport bieżący nr 21/2018Rezygnacja Członka Zarządu.

2018-09-19 Raport bieżący nr 20/2018Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2018-09-11 Raport bieżący nr 19/2018Podpisanie aneksu.

2018-06-12 Raport bieżący nr 17/2018Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych.

2018-05-18 Raport bieżący nr 16/2018Akcjonariusze posidający co najmniej 5% głosów na ZWZ.

2018-05-17 Raport bieżący nr 15/2018Powołanie członków Rady Nadzorczej.

2018-05-16 Raport bieżący nr 13/2018Załacznik nr 1 - Oświadczenie, życiorys kandydata do RN.

2018-04-25 Raport bieżący nr 11/2018Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

2018-04-24 Raport bieżący nr 10/2018Podpisanie kontraktu.

2018-04-17 Raport bieżący nr 8/2018Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

2018-04-10 Raport bieżący nr 7/2018Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2018-03-26 Raport bieżący nr 6/2018Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty.

2018-02-21 Raport bieżący nr 5/2018Podpisanie kontraktu.

2018-01-30 Raport bieżący nr 3/2018Podpisanie kontraktu.

2018-01-24 Raport bieżący nr 2/2018Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

2018-01-05 Raport bieżący nr 1/2018Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty