Kurs spółki 8.68 (1.4%)

Bieżące 2013

2013-10-01 Raport bieżący nr 29/2013Zawarcie znaczącej umowy

2013-08-12 Raport bieżący nr 28/2013Regulamin zwolnień grupowych.

2013-08-09 Raport bieżący nr 27/2013Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2013-08-08 Raport bieżący nr 26/2013Zawarcie znaczącej umowy.

2013-08-02 Raport bieżący nr 25/2013Zawarcie znaczącej umowy

2013-07-23 Raport bieżący nr 24/2013Zwolnienia grupowe w Mostostal Płock S.A.

2013-07-03 Raport bieżący nr 22/2013Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ.

2013-07-03 Raport bieżący nr 21/2013Powołanie członka Rady Nadzorczej.

2013-06-28 Raport bieżący nr 19/2013Zawarcie znaczącej umowy.

2013-05-29 Raport bieżący nr 16/2013Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

2013-05-28 Raport bieżący nr 15/2013Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2013-05-16 Raport bieżący nr 14/2013Jednolity tekst statutu.

2013-05-06 Raport bieżący nr 13/2013Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2013-04-25 Raport bieżący nr 12/2013Powołanie Zarządu Mostostal Płock S.A.

2013-04-25 Raport bieżący nr 11/2013Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ

2013-04-24 Raport bieżący nr 10/2013Zawarcie znaczacej umowy.

2013-04-24 Raport bieżący nr 9/2013Wypłata dywidendy.

2013-03-27 Raport bieżący nr 6/2013załacznik nr 2 - Sprawozdanie RN z działalności w 2012 roku

2013-03-27 Raport bieżący nr 4/2013Propozycja wypłaty dywidendy.

2013-02-19 Raport bieżący nr 3/2013Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2013-01-08 Raport bieżący nr 1/2013Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.