Kurs spółki 8.68 (1.4%)

Bieżące 2014

2014-12-16 Raport bieżący nr 33/2014Zawarcie znaczącej umowy.

2014-10-27 Raport bieżący nr 32/2014Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2014-09-02 Raport bieżący nr 31/2014Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ

2014-09-02 Raport bieżący nr 30/2014Powołanie członka Rady Nadzorczej

2014-08-19 Raport bieżący nr 28/2014Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2014-07-16 Raport bieżący nr 25/2014Zawarcie znaczącej umowy.

2014-07-15 Raport bieżący nr 24/2014Zawarcie znaczącej umowy.

2014-06-27 Raport bieżący nr 23/2014Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

2014-05-07 Raport bieżący nr 21/2014Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.

2014-04-29 Raport bieżący nr 19/2014Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2014-04-23 Raport bieżący nr 18/2014Zawarcie znaczącej umowy.

2014-04-09 Raport bieżący nr 17/2014Zawarcie znaczącej umowy.

2014-04-04 Raport bieżący nr 14/2014Spełnienie warunku umowy inwestycyjnej.

2014-04-01 Raport bieżący nr 12/2014Zawarcie aneksu do znaczącej umowy.

2014-03-25 Raport bieżący nr 11/2014Zawarcie aneksu do znaczącej umowy.

2014-03-20 Raport bieżący nr 10/2014Zawarcie znaczącej umowy.

2014-03-18 Raport bieżący nr 9/2014Zawarcie znaczącej umowy.

2014-03-07 Raport bieżący nr 6/2014Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2014-02-07 Raport bieżący nr 5/2014Zawarcie znaczącej umowy.

2014-01-28 Raport bieżący nr 4/2014Zawarcie umowy inwestycyjnej.

2014-01-28 Raport bieżący nr 3/2014Zawarcie znaczącej umowy.

2014-01-07 Raport bieżący nr 1/2014Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.