Kurs spółki 8.68 (1.4%)

Bieżące 2015

2015-12-17 Raport bieżący nr 31/2015Zmiany w zarządzie Spółki

2015-12-17 Raport bieżący nr 30/2015Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZ

2015-12-17 Raport bieżący nr 29/2015Zmiany w Radzie Nadzorczej

2015-11-18 Raport bieżący nr 25/2015Zawarcie znaczącej umowy.

2015-10-28 Raport bieżący nr 24/2015Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2015-10-09 Raport bieżący nr 23/2015Zawarcie znaczącej umowy.

2015-10-07 Raport bieżący nr 22/2015Udzielenie prokury.

2015-10-06 Raport bieżący nr 21/2015Zmiany w zarządzie spółki.

2015-09-15 Raport bieżący nr 20/2015Zawarcie znaczącej umowy.

2015-08-13 Raport bieżący nr 19/2015Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2015-08-06 Raport bieżący nr 18/2015Zawarcie znaczącej umowy.

2015-08-06 Raport bieżący nr 17/2015Zawarcie znaczącej umowy.

2015-07-01 Raport bieżący nr 16/2015Zawarcie znaczącej umowy.

2015-06-03 Raport bieżący nr 14/2015Zawarcie znaczącej umowy.

2015-05-18 Raport bieżący nr 13/2015Zawarcie znaczącej umowy.

2015-05-07 Raport bieżący nr 12/2015Zawarcie znaczącej umowy.

2015-04-30 Raport bieżący nr 11/2015Akcjonariusze posiadający co nakmniej 5% głosów na ZWZ.

2015-04-30 Raport bieżący nr 10/2015Wypłata dywidendy.

2015-04-30 Raport bieżący nr 9/2015Powołanie członków Rady Nadzorczej.

2015-04-24 Raport bieżący nr 7/2015Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2015-04-03 Raport bieżący nr 6/2015załacznik nr 1 - Projekty uchwał na ZWZ w dniu 30.04.2015 r.

2015-04-01 Raport bieżący nr 4/2015Zawarcie znaczącej umowy.

2015-02-18 Raport bieżący nr 3/2015Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2015-01-14 Raport bieżący nr 1/2015Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.