Kurs spółki 8.68 (1.4%)

Bieżące 2016

2016-11-09 Raport bieżący nr 38/2016Zawarcie nowego kontraktu.

2016-11-07 Raport bieżący nr 37/2016Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2016-10-20 Raport bieżący nr 36/2016Zawarcie nowego kontraktu.

2016-09-30 Raport bieżący nr 35/2016Podpisanie umowy przyrzeczonej.

2016-09-29 Raport bieżący nr 34/2016Udzielenie prokury.

2016-09-28 Raport bieżący nr 33/2016Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ.

2016-09-28 Raport bieżący nr 32/2016Zmiany w Radzie Nadzorczej.

2016-09-28 Raport bieżący nr 30/2016Rezygnacja Członka Zarządu.

2016-08-31 Raport bieżący nr 27/2016Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

2016-08-22 Raport bieżący nr 26/2016Podpisanie umowy przedwstępnej.

2016-08-16 Raport bieżący nr 25/2016Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2016-08-12 Raport bieżący nr 24/2016Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy.

2016-08-11 Raport bieżący nr 23/2016Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy.

2016-08-10 Raport bieżący nr 22/2016Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy.

2016-07-18 Raport bieżący nr 21/2016Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy.

2016-07-15 Raport bieżący nr 20/2016Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy.

2016-07-11 Raport bieżący nr 19/2016Powołanie Prezesa Zarządu

2016-06-23 Raport bieżący nr 18/2016Zawarcie znaczącej umowy.

2016-06-15 Raport bieżący nr 17/2016Zawarcie znaczącej umowy.

2016-06-08 Raport bieżący nr 15/2016Zawarcie znaczącej umowy.

2016-06-07 Raport bieżący nr 14/2016Zawarcie znaczącej umowy.

2016-05-23 Raport bieżący nr 13/2016Zawarcie znaczącej umowy.

2016-05-18 Raport bieżący nr 12/2016Zawarcie znaczącej umowy.

2016-04-29 Raport bieżący nr 11/2016Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2016-04-25 Raport bieżący nr 10/2016Zawarcie znaczącej umowy.

2016-04-06 Raport bieżący nr 9/2016Powołanie Zarządu Mostostal Płock S.A.

2016-04-06 Raport bieżący nr 7/2016 korektaKorekta raportu bieżącego nr 7/2016.

2016-04-06 Raport bieżący nr 8/2016Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.

2016-02-18 Raport bieżący nr 4/2016Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2016-01-27 Raport bieżący nr 3/2016Zawarcie znaczącej umowy.

2016-01-22 Raport bieżący nr 2/2016Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

2016-01-04 Raport bieżący nr 1/2016Zawarcie znaczącej umowy.