Kurs spółki 8.68 (1.4%)

Bieżące 2017

2017-11-21 Raport bieżący nr 31/2017Jednolity tekst Statutu.

2017-11-21 Raport bieżący nr 31/2017Załącznik nr 1 - Jednolity tekst Statutu.

2017-10-16 Raport bieżący nr 30/2017Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej.

2017-10-13 Raport bieżący nr 29/2017Podpisanie nowego kontraktu.

2017-10-13 Raport bieżący nr 28/2017Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głośow na NWZ.

2017-10-13 Raport bieżący nr 27/2017Zmiany w Radzie Nadzorczej.

2017-10-11 Raport bieżący nr 25/2017Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

2017-10-11 Raport bieżący nr 25/2017Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydatury na członka RN

2017-10-10 Raport bieżący nr 24/2017Kandydatura na niezależnego członka Rady Nadzorczej.

2017-10-10 Raport bieżący nr 24/2017Załącznik nr 1 - Kandydatura na niezależnego członka RN

2017-09-18 Raport bieżący nr 23/2017Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

2017-09-18 Raport bieżący nr 23/2017Załącznik Nr 1 - Aplikacja Janusz Kędziora

2017-08-09 Raport bieżący nr 19/2017Podpisanie kontraktu

2017-08-08 Raport bieżący nr 18/2017Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

2017-05-09 Raport bieżący nr 12/2017Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

2017-05-09 Raport bieżący nr 11/2017Zmiany w Radzie Nadzorczej.

2017-05-08 Raport bieżący nr 9/2017Podpisanie kontraktu.

2017-04-28 Raport bieżący nr 8/2017Podpisanie nowego kontraktu.

2017-04-21 Raport bieżący nr 7/2071Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

2017-04-14 Raport bieżący nr 6/2017Podpisanie umowy przedwstępnej.

2017-04-10 Raport bieżący nr 5/2017Załacznik nr 1 Projekty uchwał ZWZ

2017-04-10 Raport bieżący nr 5/2017Załacznik nr 2 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016

2017-04-07 Raport bieżący nr 3/2017Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-02-28 Raport bieżący nr 2/2017Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

2017-01-17 Raport bieżący nr 1/2017Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.