Kurs spółki 8.68 (1.4%)

Certyfikaty

 

 

 

 

BS OHSAS 18001 - 2007
BS OHSAS 18001-2007 ang
Cert. MP AQAP 2110 2016
Certyfikat PN-EN ISO 3834-2 2007
Certyfikat- wytwarzanie zbiorników, rurociągów
Certyfikat zgodności ZKP - j. ang
Certyfikat zgodności ZKP nr. 1433-CPR-0073
Decyzja Nr Decyzja Nr TDT.T22-5900-56-20
Decyzja Nr TDT.T22-5900-56-20
Decyzja Nr UC- 18-20-P1-02
Decyzja Nr UC-18-20_W_3-02
Decyzja Nr UC-18-20-E_3-02
Decyzja Nr UC-18-20-M_3-02
Decyzja Nr UC-18-20-N_3-02
Decyzja Nr UD-18-12-N1-2000
ISO 9001-2015 , ISO 14001-2015 ang
ISO 9001-2015,ISO 14001-2015
PIKS nr. 59-1-2017
PN - N 18001-2004 ang
PN - N 18001-2004
Poświadczenie Co-Sp-Eg-07-18-19
Poświadczenie Sp-Sz-07-18-19
Warunki Uprawnienia TDT.T22-5900-56-20 (zmienione Decyzją Nr TDT.T22-5900-56-20)