Kurs spółki 9.16 (0%)

Historia

 

01.01.1963 r.  powstanie Płockiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych na potrzeby budującej się rafinerii płockiej.
 
1970 r.  zakończenie budowy nowej siedziby firmy PPKSiUP przy ul. Targowej 12, biurowca, hal produkcyjnych i składowisk Zakładu Produkcji Konstrukcji, warsztatów Bazy Sprzętu i Transportu oraz magazynów wraz z bocznicą kolejową.
 
01.01.1993 r.  przekształcenie własnościowe PPKSiUP w pracowniczą spółkę akcyjną Mostostal Płock S.A.
 

05.06.1998 r.
02.03.2011 r.


 
zakupienie 50% majątku Płockiej Stoczni Rzecznej i utworzenie wraz z Centromorem S.A. spółki CENTROMOST, Od czerwca  1998 do marca 2011 poszerzenie oferty Mostostalu Płock S.A. o stalowe jednostki pływające.
 
15.09.1998 r. debiut Mostostalu Płock S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, pozyskanie Inwestora Strategicznego – Mostostal Warszawa S.A.
 
01.1999 r.  wejście do Grupy Kapitałowej Mostostalu Warszawa