Kurs spółki 9.16 (0%)

Kalendarium

2020 rok:

2020-01-27 Terminarz publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne (SA-Q):
I kwartał 2020 r. - 29.05.2020 r.
III kwartał 2020 r. - 27.11.2020 r.

Raport półroczny za I półrocze 2020 roku (SA-P) - 30.09.2020 r.

Raport roczny za 2019 rok (SA-R) - 30.04.2020 r.


2019 rok:

2019-01-16 Terminarz publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne (SA-Q):
I kwartał 2019 r. - 15.05.2019 r.
III kwartał 2019 r. - 31.10.2019 r.

Raport półroczny za I półrocze 2019 roku (SA-P) - 14.08.2019 r.

Raport roczny za 2018 rok (SA-R) - 30.04.2019 r.


2019-06-04 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 

2018 rok:

2018-01-24 Terminarz publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne (SA-Q):
I kwartał 2018 r. - 30.05.2018 r. 
III kwartał 2018 r. - 26.10.2018 r.

Raport półroczny za I półrocze 2018 roku (SA-P) - 22.09.2018 r. 

Raport roczny za 2017 rok (SA-R) - 12.04.2018 r. 

2018-05-17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2018-11-07 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2017 rok:

2017-01-17 
Terminarz publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne (SA-Q)
I kwartał 2017 r.   - 25.04.2017 r.
III kwartał 2017 r.  - 29.11.2017 r.

Raport półroczny za I półrocze 2017 roku (SA-P) - 11.08.2017 r.

Raport roczny za 2016 rok (SA-R) - 03.03.2017 r.


2017-05-09 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2017-09-01 Konwersja, asymilacja i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

2017-10-13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2016 rok:

2016-01-22 Terminarz publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne (SA-Q):
I kwartał 2016 r. - 06.05.2016 r. 
III kwartał 2016 r. - 14.11.2016 r.

Raport półroczny za I półrocze 2016 roku (SA-P) - 19.08.2016 r.

Raport roczny za 2015 rok (SA-R) - 22.02.2016 r. 

2016-04-06 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2016-09-28 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2015 rok:

2015-01-14
 Terminarz publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne (SA-Q)
I kwartał 2015 r. - 29.04.2015 r.
III kwartał 2015 r. - 13.11.2015 r.

Raport półroczny za I półrocze 2015 roku (SA-P) – 19.08.2015 r.

 


Raport roczny za 2014 rok (SA-R) – 23.02.2015 r.
 

2015-04-30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2015-06-09 Dzień dywidendy

2015-06-25 Wypłata dywidendy


2015-12-17 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 
2014 rok:
 

2014-01-07 Terminarz publikacji raportów okresowych
 

  • Raporty kwartalne (SA-Q)

    I kwartał 2014 r. - 06.05.2014 r.
   III kwartał 2014 r. - 30.10.2014 r.
 

  • Raport półroczny za I półrocze 2014 roku (SA-P) – 22.08.2014 r.

 

  • Raport roczny za 2013 rok (SA-R) – 12.03.2014 r. 2014-05-07 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2014-09-02 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2013 rok:

2013-01-08 Terminarz publikacji raportów okresowych
 

  • Raporty kwartalne (SA-Q)
I kwartał 2013 r. - 09.05.2013 r.
III kwartał 2013 r. - 14.11.2013 r.

 

  • Raport półroczny za I półrocze 2013 roku (SA-P) – 14.08.2013 r.

 

  • Raport roczny za 2012 rok (SA-R) – 22.02.2013 r.2013-04-24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2013-05-08 Dzień dywidendy

2013-05-23 Wypłata dywidendy

2013-07-03 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie