Kurs spółki 9.66 (-0.21%)

Podpisanie umowy z PERN S.A.

2019-02-21

 

Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja dwóch zbiorników na ropę – po 100 tys. m³ każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w parku zbiornikowym w bazie Gdańsk.
Kontrakt o wartości 142,95mln zł netto Spółka zrealizuje w konsorcjum z Mostostalem Warszawa S.A. Przekazanie zbiorników do eksploatacji nastąpi w terminie 25 miesięcy.
Zbiorniki powstaną zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi i w oparciu o bogate doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji.
Spółka już wybudowała dla PERN S.A. w roku 2004 jeden zbiornik (zdobywając nagrodę Grand Prix IX Międzynarodowych Targów Nafta i Gaz – 2004 w Warszawie oraz Medal Europejski przyznawany przez Business Centre Club) i w roku 2011 dwa zbiorniki w bazie w Adamowie:, oraz w bazie w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem w 2013 roku dwa zbiorniki o pojemności 100 tys. m³ każdy.