Kurs spółki 9.16 (0%)

Notowania

Kurs (zł) 9.16
Poprzedni (zł) 9.16
Zmiana (%) 0 %

Raporty bieżące

Zobacz więcej
RB26 Raport jednostkowy

Raport bieżący nr 26 z dnia 27.10.2020

Data: 2020-10-27
RB25 Raport jednostkowy

Raport bieżący nr 25 z dnia 21.10.2020

Data: 2020-10-21
RB24 Raport jednostkowy

Raport bieżący nr 24 z dnia 24.09.2020

Data: 2020-09-24
RB23 Raport jednostkowy

Raport bieżący nr 23 z dnia 23.09.2020

Data: 2020-09-23

Kontakt dla inwestorów

Irena Stec Biuro Zarządu
Mostostal Płock S.A.
ul. Targowa 12
09-400 Płock

Informacje ogólne

Mostostal Płock S.A.
ul. Targowa 12, 09-400
Płock
tel.: +48 24 367 11 11
fax.: +48 24 367 12 50
Konto BANK PEKAO S.A. I /O Płock nr 9212403174 1111 0000 2890 3677
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer 0000053336
NIP: 774-000-62-10
Regon: 610040361
Kapitał zakładowy 20 000 000 zł,
Kapital wpłacony 20 000 000 zł

Komunikaty

Zobacz więcej
2020-09-30

Ostatnie wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Więcej
2020-09-08

Kolejne wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki...

Więcej

Pobierz raport

Raport roczny

Pobierz raport roczny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam atque, amet non eaque nobis voluptate, autem natus libero suscipit dolorum voluptatibus architecto magnam soluta nesciunt molestiae similique commodi! Facere, nemo.