Kurs spółki 9.16 (0%)

Walne Zgromadzenie

ROK 2020

2020-07-28

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 28.07.2020 r.

2020-07-07

Informacja w sprawie zmiany porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28.07.2020 r.

2020-07-07

Projekty zmienionych i nowych uchwał ZWZ Mostostal Płock S.A. zwołanego na 28.07.2020 r.

2020-06-30

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Mostostal Płock S.A. na dzień 28.07.2020 r

2020-06-30

Projekty uchwał ZWZ 28_07_2020 r.

2020-06-30

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 – Raport roczny SA-R 2019

2020-06-30

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.

2020-06-30

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

2020-06-30

Uchwała RN – zaopiniowanie projektów uchwał ZWZ 28.07.2020 r

2020-06-30

Uchwała RN – zaopiniowanie projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

2020-06-30

Informacja o ogólnej liczbie akcji Mostostal Płock S.A.

2020-06-30

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na ZWZ - 2020 r.

2020-06-30

Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

2020-06-30

Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

 

ROK 2019

2019-06-04

Uchwały podjęte przez ZWZ 4.06.2019 r.

2019-05-08

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Mostostal Płock S.A. na dzień 04.06.2019 r.

2019-05-08

Projekty uchwał ZWZ 4_06_2019 r.

2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. SA-R 2018

2019-05-08

Sprawozdanie RN z działalności w 2018 r_04_04_2019

2019-05-08

Informacja o ogólnej liczbie akcji Mostostal Płock S.A.

2019-05-08

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na ZWZ - 2019 r.

2019-05-08

Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

2019-05-08

Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

 

ROK 2018

2018-04-17

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

2018-04-17Sprawozdanie finansowe za rok 2017

 

2018-04-17Informacja o ogólnej liczbie akcji Mostostal Płock S.A

 

2018-04-17