Kurs spółki 9.16 (0%)

Władze Spółki

Zarząd Spółki

 

 


JACEK SZYMANEK - Prezes Zarządu

ROBERT KOWALSKI - Członek Zarządu Pion Produkcji
 

Prokurent

KRZYSZTOF BARTCZAK - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy

 

 

Rada Nadzorcza

 


JORGE CALABUIG FERRE - Przewodniczący Rady Nadzorczej

CARLOS ENRIQUE RESINO RUIZ Członek Rady Nadzorczej

HANNA STRYKOWSKA - Członek Rady Nadzorczej

PIOTR SABAT - Członek Rady Nadzorczej

JAROSŁAW RESZKA - Członek Rady Nadzorczej